SBS KINDERKOPPEN - EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST
! Onze website werkt het best met Firefox.


De gezonde zorgzame school voor uw kind

Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
Zorgnieuws


SBS Kinderkoppen is een gezellige en warme school met aandacht voor de noden en talenten van iedere leerling en ouder. De school bevindt zich in de Vilvoordse wijk 'Kassei' gelegen in de groene rand van Vilvoorde tussen het kanaal, het park 'Drie fonteinen' en het Tangebeekbos op de grens met Grimbergen.                                                                                                                       
Wij bieden een zekere start naar een mooie toekomst!


Meer informatie over COVID-19:
-       Algemene informatie of veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be
-       Een specifieke vraag: Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be

-       extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Ook wij denken aan onze helden.


Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021
Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, zijn opgeschort tot en met 31 augustus 2020.
De inschrijvingen verlopen digitaal via mail of per post.
 
 
ORGANISATIE van de vrije inschrijvingen start vanaf 29/05/2020 om 8.30 u.
De vrije inschrijvingen gebeuren chronologisch en kunnen bijgevolg niet op afspraak omwille van de coronamaatregelen.

De vraag tot inschrijven kan niet fysiek op school georganiseerd worden.
De vraag tot inschrijven kan via volgende kanalen, met  duidelijke vermelding van uw contactgegevens, naam + voornaam en geboortejaar van het kind en de klas waarvoor u wil inschrijven:
- via het Google formulier op de website : https://forms.gle/yfPxxQGy8wRXRYwVA
 
Het tijdstip van ontvangst van de mail bepaalt dus de chronologie.
 
De school licht de ouders in volgens chronologie
- Indien er vrije plaatsen zijn, meldt de school via mail binnen de 4 kalenderdagen, dat de leerling er plaats heeft.
Er worden afspraken gemaakt tussen de ouder en de school om de inschrijving te voltooien.
- Indien er geen vrije plaatsen zijn, zal de school via mail binnen de 4 kalenderdagen, het document ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ aan de ouders bezorgen.
 
 Afhandeling van de inschrijving
De school contacteert de ouders voor verdere afhandeling van inschrijving.
De afhandeling van de inschrijving gebeurt ook vanop afstand (digitaal via mail, per post of brievenbus).
 
Een inschrijving is pas definitief als het schoolreglement en het pedagogisch project is ondertekend (dit kan bijvoorbeeld met een elektronische handtekening, scan of foto van de ondertekening).
 
De school stuurt de ouders een bevestiging via mail of per brief dat de leerling ingeschreven is.
 
Voor de laatste update of voor meer toelichting bij het inschrijvingsrecht verwijzen wij u  naar onderstaande link:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus


Volg Nederlandse les bij ons op school!