SBS KINDERKOPPEN - EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST
Kom elke dag op tijd naar school!

De schoolbel luidt om 8u25!
De lessen gaan meteen van start.
Wanneer je kind te laat komt, mist het dus een heleboel leerstof.
Ook moet de les onderbroken worden en dit is nadelig voor alle leerlingen in de klas!
Zorg dus zeker dat je op tijd bent! Doe het voor je kind!
Vanaf september 2015 sluiten we onze poorten om 8u25.
Alle ouders worden dan vriendelijk verzocht de speelplaats te verlaten. De poort aan de Vlierkensstraat opent nog één keer om 9u00!
Kom dus zeker op tijd!


Nog op straat!
Je bent te laat!
De juf is al in de klas ...
en jij bent hier nog maar pas!
Kom morgen zeker op tijd,
daarvan krijg je geen spijt!


Als je toch te laat bent, dient er een document met de reden voor het laattijdig aankomen ingevuld te worden!