SBS KINDERKOPPEN - EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST
Info over onze school

Hierbij nog enkele belangrijke organisatorische aandachtspunten:      
                                                                         
1) de schooluren zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  Ochtend: 08u25 tot 12u00
 Namiddag: 13u20 tot 15u40  (vrijdag tot 15u15)
Woensdag: Ochtend: 08u25 tot 11u35
 Namiddag: vrijaf
 
2) te laat Leerlingen die ’s morgens te laat komen (na 8u25) wachten tot 9u om binnen te komen, dit om het te laat komen te beperken. De leerlingen melden zich eerst op het secretariaat en gaan daarna naar hun klas. Ouders gaan niet mee naar de klas om de lessen en activiteiten niet te storen.
 
3) poort ’s middag om 13u10
De poort wordt ’s middags om 13u10 automatisch geopend. Kinderen die onder de middag terug naar school komen, om welke reden ook, wachten tot 13u10 om binnen te komen.
Brandt het ‘groen’ lichtje ==> poort los
Brandt het ‘rood’ lichtje ==> poort gesloten
 
4) wijziging gezinssituatie
Ouders melden elke wijziging in de gezinssituatie (adres, tel.nr., gsm.nr., scheiding,…) zo snel mogelijk aan het secretariaat. Het is belangrijk dat wij steeds over de juiste gegevens beschikken.
Dit kan schriftelijk, telefonisch 02/251.27.43 of via email secretariaat.kinderkoppen@sovilvoorde.be

5)Onze telefooncentrale laat niet toe dat het telefoonnummer van de school op je toestel verschijnt. De melding zal zijn: 'anoniem'. We vragen jullie, als er anoniem gebeld wordt, om je telefoon/GSM te beantwoorden.
Het is zeer belangrijk dat we jullie telefonisch kunnen bereiken, dit om jullie te kunnen informeren bij ziekte of een ongeval.
6) Zieke kindjes blijven thuis.

Klik op de icoontjes

Pedagogisch project / schoolreglement/ afsprakennota


Schoolteam


Activiteitenkalender


Klassen


Zorgvisie


CLB


Klik op info voor onze startbrochure: