Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SBS KINDERKOPPEN

EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST                                        De gezonde zorgzame school voor uw kind

02 251 27 43


Actie Proper

Iedereen houdt van een propere gemeente. Want een propere gemeente is een mooie gemeente. Jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die het normaal vinden om hun afval te dumpen op straat: van een klein snoeppapiertje tot grote zakken afval.

Om zwerfvuil duurzaam aan te pakken, nemen we als school deel aan OPERATIE PROPER.

OPERATIE PROPER is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

We krijgen enkele actiepunten voorgesteld. Deze actiepunten dienen we allemaal tot een goed einde te brengen. Dat vergt wat inspanning, maar ons engagement: dat maakt het verschil!

WAAROM DOEN WE MEE?

We doen al een aantal zaken op gebied van afvalvermindering en het beperken van zwerfvuil. Door aan deze actie deel te nemen, willen we leerlingen er nog meer van bewust maken dat zwerfvuil niet ok is.


ENGAGEMENTSVERKLARING.


Sporten op school 

Naar de boerderij