Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SBS KINDERKOPPEN

EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST                                        De gezonde zorgzame school voor uw kind

02 251 27 43

Hoe herken je pestgedrag?

De pesters proberen het pesten zoveel mogelijk te verhullen. Toch wordt een kind nooit gepest zonder dat er signalen uitgezonden worden. Er zijn twee soorten signalen: primaire (rechtstreeks verbonden) en secundaire (onrechtstreeks verbonden).

Het pestgedrag herkennen bij de gepeste

Primaire signalen:

Het kind wordt (herhaaldelijk) op een gemene manier gepest, uitgescholden, bespot, gekleineerd, belachelijk gemaakt, vernederd, bedreigd of gecommandeerd.


Klasgenoten lachen hen op een spottende en onvriendelijke manier uit.


Ze worden lastiggevallen, weggeduwd, gestoten, gestompt, geslagen, geschopt en ze zijn niet in staat zichzelf adequaat te verdedigen.


Betrokken zijn bij ‘twisten’ of ‘ruzies’ waarin ze zich totaal niet kunnen verdedigen en waaruit ze soms huilend proberen te ontsnappen.


Hun boeken, geld of andere eigendommen worden beschadigd of slingeren rond.


Ze hebben blauwe plekken, verwondingen, sneeën, schrammen of gescheurdekleding die ze niet op een normale manier opgelopen kunnen hebben.

Secundaire signalen (school):

Ze zijn (vaak) alleen en ze worden uitgesloten door de klas tijdens pauzes.


Ze lijken geen enkele goede vriend in de klas te hebben.


Ze worden vaak als laatste gekozen bij het samenstellen van een team.


Ze proberen in de pauze dicht bij de leerkracht te blijven, hier voelen ze zich veilig en kunnen beter opschieten met volwassenen dan met leeftijdgenoten.


Ze vinden het erg moeilijk hardop te praten in klas ( angstige en onzekere indruk).


Ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig en huilerig uit.


Ze tonen een plotselinge of geleidelijke verslechtering in schoolresultaten.


Ze kunnen onder leeftijdsgenoten moeilijk voor zichzelf opkomen.


Ze verliezen de belangstelling voor hun schoolwerk en halen lagere cijfers. Het vertonen van onverwacht gedrag (bv spontane driftbuien) kan een gevolg zijn.


Ze gaan niet graag naar school en proberen op er steeds onderuit te komen.

Mogelijke signalen van een pestkop

doet stoer en wil imponeren

is vaak fysiek sterker dan het slachtoffer

wil overheersen en zichzelf bewijzen, ten koste van alles

is impulsief en reageert agressief bij tegenwerking

heeft een groot idee van zichzelf

omringt zich met meelopers die zorgen voor zijn aanzien

is eerder gevreesd dan geliefd in de groep