Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SBS KINDERKOPPEN

EEN ZEKERE START NAAR EEN MOOIE TOEKOMST                                        De gezonde zorgzame school voor uw kind

02 251 27 43

Talenbeleid

Communicatie met ouders

Onze school is een Nederlandstalige school in de groene rand van Vilvoorde.

We willen iedere leerling een goede opvolging en maximale kansen bieden.

Een goede samenwerking tussen de ouders en de school, een open communicatie en een sterke vertrouwensband zijn hiervoor een vereiste.

Nederlands vormt hierbij de brug tussen school en ouders.

We willen het Nederlands op een positieve manier promoten en alle ouders aanmoedigen om Nederlands te leren en te oefenen.

Folder communicatie met ouders

Afspraken communicatie met ouders

Campagne Nederlands op school

Lied We spreken Nederlands

Klik hier voor onze videoclip